Myśli, cytaty o książce i bibliote

Opublikowano: wtorek, 22 październik 2019

 

,,Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i prawa do rozwoju dobra wspólnego”      

                        

,,Biblioteka jest więc szczególną świątynią twórczego ducha ludzkiego, który odzwierciedla owo Boże natchnienie,które towarzyszyło dziełu stworzenia świata i człowieka"                                                              

                                                                                 Jan Paweł II

 

Książka, to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życienapełnia światłem, a puste serca wzruszeniem.

                                                                        Kornel Makuszyński

   

Pieniądze i książki tylko wtedy pożytek przynoszą, gdy są w obiegu.

                                                                                        

                                                                        Friedrich Rűckert

 

Książka nierozdzielny towarzysz, przyjaciel bez interesu, domownik bez uprzykrzenia.

                                                                                Ignacy Krasicki

 

 

Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów.

                                                                                              Kartezjusz

Ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać.

                                                                                   Denis Diderot

 

Książki, to są najlepsi Twoi przyjaciele. Nie wyśmieją, nie zdradzą, a nauczą wiele.

                                                                                                                                                  

                                                                                            Jan Rak 

 

Humor w bibliotece

 Antek wszedł do księgarni i pyta: 

- Chciałem kupić książkę koledze.
- Coś lekkiego? - pyta ekspedientka.
- Nie robi różnicy - jestem samochodem!

 

Czytelnik zwraca się do bibliotekarza:
- Poproszę taki kryminał, w którym rozwiązanie zagadki jest na końcu - zwraca się czytelnik do bibliotekarki.
- O, proszę, ten jest świetny. Dopiero na ostatniej stronie okazuje się, że złodziejem obrazów jest ten ogrodnik.

 

 

- Ja poproszę jeszcze raz tę książkę o zwierzętach, którą ostatnio pożyczałem. 

- A jaka to była książka? 

- No... taka gruba z niebieską okładką...

  

Trudne pytania czytelników: 

Poproszę coś na temat - Konfliktów zbrojnych między Anglią a Wielką Brytanią. 

 

Odsłony: 186

Strefa logowania